Без вода в сряда

0
2
25.09.2019г. (Сряда)
09:00/14:00с. Габарево – без вода, поради авария на водопровод Ø 80 АЦ;
11:00/17:00с. Ръжена – поради аварии 2 бр. – без вода населеното място;
Коментари от Фейсбук