Без вода в петък

0
20
Парламентарни избори 2021#
04.10.2019г. (Петък)
08:00/14:00с. Турия – без вода, поради авария Ø 60 АЦ;
08:00/17:00с. Габарево – без вода, поради авария на водопровод Ø 100 АЦ;
реклама