Без вода в казанлъшко

0
543
Парламентарни избори 2021#

07:00 – 15:00  с. Енина – поради авария на тласкател Ø 200 АЦ – без вода част от населеното място;

09:00 – 15:00  гр. Крън – без вода, поради авария на ул.Бузлуджански конгрес;

09:00 – 17:00  с. Турия – без вода, поради подмяна на водопровод;

09:00 – 16:00  с. Паничерево – поради подмяна на водопровод – без вода част от Ниска зона;

10:00 – 17:00  с. Ясеново – поради авария – без вода част от населеното място;

реклама