Без вода в Дунавци

0
464
Парламентарни избори 2021#
До 13:00с. Турия – поради отстраняване на теч – без вода част от населеното място;
11:00/17:00с. Дунавци – без вода поради авария;
реклама