Безопасно в мрежата за децата

0
13

Общинска библиотека „Искра” в партньорство с Основно училищe „Никола Вапцаров” се включва в Цифрова Седмица 2019. На четири класа първокласници ще бъде показана презентация и ще бъдат раздадени листовки с практическа насоченост за безопасно ползване на интернет пространството.

Паневропейската Цифрова Седмица 2019 (All Digital Week 2019) е ежегодна кампания за цифрово овластяване, която се провежда в цифрови центрове за компетентност, библиотеки, училища, читалища и нестопански организации в Европа. Осъществява се за деветнадесети път от 25 до 31 март 2019 г.

Трите основни теми на кампанията за 2019 г. са:

• насърчаване на медийната грамотност чрез развиване на критично мислене и цифрова грамотност;

• изграждане на безопасност и доверие в технологиите чрез разработване на умения за киберсигурност;

• повишаване на пригодността за заетост чрез разработване на подходящи умения за новите дигитални работни места.

Фондация „Глобални библиотеки-България” е  член на европейската мрежа All Digital и е национален партньор на европейската инициатива за България.

Коментари от Фейсбук