Арестуван за подкуп бивш служител на ДАИ Стара Загора, назначен инспектор правоприлагане в АПИ

0
5

На 12.12.2018 година в Агенция Пътна Инфраструктура се провежда конкурс за инспектор ,,Контрол и правоприлагане,, в Национално ТОЛ управление. До интервю в него е допуснат Л.М.- бивш служител на ДАИ Стара Загора.

На 02.01.2019 г. са обявени резултатите от него. Старозагорецът е назначен. Интересно на какъв принцип е извършен подбора на инспекторите които ще контролират и глобяват, тъй като Л.М е привлечен с още 4 лица, като обвиняем на 06.08.2015 г. от Специализираната прокуратура за участие в престъпна група. Тя е създадена с цел приемане на подкупи от транспортни фирми, превозващи земна маса, асфалтови смеси, инертни и строителни материали за нуждите на „Автомагистрала Тракия“- „Лот 2 Стара Загора-Нова Загора“. Срещу 100 лв. месечно на камион той е „пропускал,, да проверява колите на въпросните фирми, които са работили претоварени. По този начин превозвачите са реализирали хиляди левове печалба на ден от намален брой курсове и от избегнати проверки и глоби (от 1000 до 5000 лв. при установено нарушение).

През юли 2014 г. Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петима служители на ДАИ-Стара Загора за организирана престъпна група за искане на подкупи. Новият инспектор в Пътната агенция е обвинен по Чл. 321а.

(1) Който участва в ръководството на организация или група, която чрез използване сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години.

(2) Който участва в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(3) Придобитото от организацията, от групата или от участниците в тях имущество от тази дейност се отнема в полза на държавата, ако лицата, от които е придобито, или техните наследници са неизвестни.

И тук възникаа въпроса, как въпросното лице, с обвинение от Специализираната прокуратура ще изпълнява длъжността, имайки предвид, че сред основните му задължения са:

– Контрол на пътни превозни средства, извършващи движение по платената пътна мрежа по отношение на дължимите пътни такси;

– Съставяне/връчване на предвидените в Закона за движение по пътищата актове и документи във връзка с административно наказателни производства;

– Събира компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2 от ЗП и таксите по чл.10а, ал.2 и 10б, ал.5 от ЗП по нормативно установения ред, в случаите когато ползвателите на платената пътна мрежа са изразили такова намерение;

– Отчитане на събраните приходи и съставени и връчени актове и други документи съгласно изискванията на нормативната уредба.

Десислава Петкова

Още по темата: Още скандални факти за ДАИ Стара Загора. Фирми плащали такса ,,спокойствие,,

Коментари от Фейсбук