Аладжова прати прощални писма, Петрунова седна на стола на областния официално

0
3

Отстраненият вчера областен управител Живка Аладжова изпрати благодарствени писма за успешната съвместна работа до кметовете, председателите на общински съвети и директорите на държавните институции на територията на област Стара Загора.

„Приемете искрените ми благодарности за съвместната ни работа в периода, в който заемах поста областен управител на област Стара Загора. През това време имах възможност да се убедя във вашия висок професионализъм, компетентност, отзивчивост и коректност. Не крия удовлетворението си от успешното сътрудничество между държавните институции, които в своята работа преди всичко поставяха интереса на обществото. Удовлетворена съм и от успешното сътрудничество между централната и местната власт, които в пълен синхрон решаваха възникналите обществени проблеми и действаха преди всичко в интерес на хората. От все сърце ви желая здраве, късмет и успех в постигането на поставените цели.“, се казва в документа.

Аладжова изкара година и два месеца на служба като областен управител. Тя бе назначена миналата година на 13 юни.

Днес адвокат Димитринка Петрунова встъпи официално в длъжност областен управител на област Стара Загора. Тя бе назначена на поста с решение на Министерски съвет №604 от 20 август 2014 година.

Петрунова е родена на 23 януари 1968 година. Средното си образование получава в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора, а висшето – в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право”. Има успешно завършени курсове и програми на Стопанската камара на Австрия, Американската агенция за международно развитие и СУ „Св. Климент Охридски“.

Юридическият й стаж е от 1992 г.. Работата си като адвокат започва през 1994 г. Член е на Съюза на адвокатите в Република България и е медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите. Специализира се в гражданско, търговско, административно и вещно право.

Владее френски, руски и английски език

Коментари от Фейсбук