Адриана Тенева: Необходима е промяна! Общината трябва да работи открито за своите граждани!

0
2

Необходима е промяна! Общината трябва да работи открито за своите граждани!
Вече осем години в Община Казанлък се управлява чрез взимане на еднолични решения и при липсата на прозрачност относно дейността на администрацията. Управляващите на Община Казанлък упорито отказват да „осветляват“ дейността си или я огласяват едностранно, създавайки си медиен конфорт. Често на отправените въпроси на общинските съветници на БСП Казанлък не се дава пълен или адекватен отговор.
Община Казанлък попадна в списъка на 107 български институции, на които бе присъдена антинаградата „Срамота” за липсата на достатъчна прозрачност в дейността им.
Не се изпълняват дори решенията на съда, когато в интерес на казанлъшката общественост, е постановено да се предостави поисканата информация. Само да припомня, че и до сега не е отговорено на медийна група „Вис Виталис“ на запитване по ЗДОИ относно разходване на средства по договори за медийно рекламиране на дейността на администрацията
На интернет страницата на Община Казанлък е създаден „регистър на заявленията за достъп до информация“, от който за жалост може да се извлече много малко информация – посочват се единствено постъпилите заявления за достъп до обществена информация, но дали и как им е отговорено, можем само да гадаем.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Коментари от Фейсбук