Агенти и стражари бдели за високи скорости в Казанлък

0
9

Високата скорост е проблем в Казанлък още в началото на 20 век.

За да бъдат вразумени местните кочияши се наложило кметът Минчо Стоев да издаде специална заповед за ограничаване на инцидентите, регистрирани през януари 1900г..

„Предвид на това, че от няколко време насам препускането коне, карането бързо файтони и талиги вътре в града е причинило няколко нещастни случая, то за запазвание на градското население от подобни нещастия в бъдаще, които могат да се случат било за самите пътующи, било за приходящите около пътищата из града….“ кметът заповядал да бъдат санкционирани хващани на място с глоба от 5 до 50 лева или да бъдат давани направо в съда. Тази обязаност била вменена на градските агенти и полицейските стражари.

Коментари от Фейсбук