Аварии район Казанлък на 25. 01. 2020 г.

0
13

09:00 – 14:00  гр. П. баня – поради авария на тласкател Ø 200АЦ – нарушено водоподаване

Коментари от Фейсбук