Аварии в понеделник

0
764

08:00 – 14:00 с. Осетеново – поради отстраняване на авария Ø 100 ЕТ- без вода част от населеното място;

09:30 – 16:30  гр. Казанлък – без вода ул. Илинден и ул.Марица, поради прекъсване на старо СВО (до гаражите с/у Марица 29);

11:00 – 15:00  с. Шаново – без вода, поради отстраняване на авария;

11:00  – 17:00   с. Бузовград – поради отстраняване на авария – без вода част от населеното място;

11:00 – 15:00  с. Енина – гравитачната зона – без вода;

Коментари от Фейсбук