Шендоан Халит, ДПС, отговаря на въпросите от рубриката „Вис виталис пита“

0
3039
Парламентарни избори 2021#

На всяка партия/коалиция радиото предоставя по 5 минути ефирно време за предизборно студио – кратко интервю с кандидат за депутат, посочен от съответния предизборен щаб, който да отговори на следните 3 въпроса:

 1. Кое ще е новото и различното, което Вашата партия/коалиция ще се старае да прокарва в работата на новия Парламент?
 2. Кои са 3-те най-важни проблема на гражданите на община Казанлък, решенията на които Вашата партия/коалиция ще отстоява в Народното събрание?
 3. Вашата лична кауза за Казанлък?

Интервюто на Шендоан Халит може да чуете на 26.03.2021г от 10.30ч. и на 27.03 от 11.30ч. по радио „Вис виталис“.

 1. Кое ще е новото и различното, което Вашата партия/коалиция ще се старае да прокарва в работата на новия Парламент?

На предстоящите парламентарни избори ние от „Движение за права и свободи“ залагаме на провеждането на позитивна кампания. Тези избори обаче са по-особени от досегашните. Те са най-важните след 1989г., затова трябва да направим своя избор. На тези избори или оставяме държавата без цел, без посока, без приоритети, без програма за управление, да продължава да пада по всички показатели по инерция към дъното и да завещаем на нашите деца милиарди дългове и гурбет за препитание, или обратното. С номер 9 избираме Движението за права и свободи. Приоритетите ни са ясни – те са приоритетите на ЕС. Имаме Програмата за ускорено икономическо развитие на страната, за да има достойно бъдеще за нашите деца, нашите внуци тук – в нашата Родина.

На тези избори казваме, че има нужда от „Рестарт на държавността“, защото държава, в която институциите не работят няма как да се развива модерно, ускорено и нейните граждани да очакват, че държавата ще се грижи за тях. Необходим ни е и ускорен икономически растеж, защото 13 години след членството ни в ЕС продължаваме да бъдем най-бедната страна, с най – ниските доходи, най-нисък брутен вътрешен продукт от глава на населението.

Програмата ни за ускорено икономически развитие се основава на зелената икономика, дигитализацията, водородните и високи технологии, чиста вода, чиста храна, чист въздух, чиста енергия, както и на включването на активните свободни граждани в управлението на страната. Защото ние умеем да чуваме, да се вслушваме в хората. Умеем да чуваме гласа на избирателя. Програмата, която предлагаме, е създадена въз основа на този глас.

Днес, след 10 години управление на ГЕРБ и съюзниците ѝ,  страната ни се намира в криза на демокрацията и държавността Липсва диалог между институциите и българските граждани. Бюджетът на страната се подчинява на своеволията на премиера, който раздава от него като от торба с лични пари. Законодателството е пропито с лобистки и нискокачествени текстове…

ДПС ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Диалог между политическите партии за съгласие и приемане на приоритетите за развитие на страната;
 • Приемане на програма за ускорено икономическо развитие;
 • Възстановяване на доверието в институциите и координацията помежд им.

Какво е новото ли и раличното ли? – това са приоритетите  на Програмата на ДПС, а имено:

 • Ускорен и иновативен икономически растеж около 5-6% годишно;
 • Устойчиво зелено ориентиране на ключови сектори с потенциал за ускорен растеж – зелена икономика: „Чиста вода, чиста храна, чист въздух, чиста енергия“

• Повече инвестиции в нашите райони и повече работни места, особено за младите хора.

• Развитие на модерно, иновативно и дигитализирано земеделие със справедливи доходи за фермерите и грижа за околната среда.                      

• Фермерство и биоземеделие с много по-висока принадена стойност, производство на чисти и достъпни храни за всеки гражданин.

• Финансиране на енергоспестяващи програми – по-малко енергийни разходи за домакинствата.

• Финансиране на трансформацията на губещи, вредни и нискокачествени производства в по-модерни и чисти такива, както и безплатни обучителни програми за преквалификация и нови умения за високоплатен труд за хората.

• По-здравословна околна среда и начин на живот.

 • Дигитализация, водородни и високи технологии – икономика на знанието

• Съвременна, модерна икономика, която дава по-добри възможности за труд и развитие на всички отрасли.

• По-високи доходи за заетите в тези дейности.

• Повече работни възможности и по-високи заплати за младите с цел да останат и да работят в родината.

• Повече възможности за работещите и търсещите работа чрез обучения, квалификации и преквалификации в контекста на зеления преход.

• По-лесен граждански достъп до административни услуги.

• По-качествено образование за децата ни.

• Достъпно и качествено здравеопазване и социални услуги и грижи.

 •  ДПС ще даде възможности за включване на свободните и активни граждани в управлението на страната,  в политическия и обществения живот чрез:

• Участие във вземането на важни решения на местната и централната власт.

• Възможност за даване на свои собствени предложения и коментари по решенията.

• Контрол над изпълнението на приетите решения от органите на управление и властите.

 • Кои са 3-те най-важни проблема на гражданите на община Казанлък, решенията на които Вашата партия/коалиция ще отстоява в Народното събрание?

Проблемите на гражданите на община Казанлък са проблемите и на хората в цялата стана. Те искат: да живеят добре, да покриват ежедневните си нужди, да могат спокойно да изучат децата си, да имат достъп до здравеопазване, да имат работа с добро заплащане…. Те искат да се събудят сутринта и да не се чудят как ще преживеят деня. Искат просто спокойствие и сигурност, искат да живеят добре.

В момента България продължава да е най-бедната страна в ЕС, а демографската криза е водещ проблем в страната и в региона. Демографската криза отнема от България средно около 45 хил. души всяка година, което се равнява на населението на един средно голям български град. Или ако едно правителство е с 4-годишен пълен мандат – се равнява на една Стара Загора, например. Всеки отбелязва демографската криза като проблем, но ние от ПП ДПС посочваме и какви могат да бъдат решенията. Този процес може да бъде спрян, като се подобри икономическото развитие на страната; тъй като сме на последно място по повечето показатели, ние трябва да имаме изпреварващо икономическо развитие.

Ако вървим със същите темпове като другите европейски страни, ще бъдем винаги там, където сме в момента. Естествено това няма как да се постигне без привличане на допълнителни инвестиции, без инвестиции в образователната система и модернизацията, без промени в системата на здравеопазването. Всичко това може да се случи само през икономическо развитие, през икономика. За да е на лице обаче са важни микроклиматът, възстановеният диалог между институциите и последователността в секторните политики.

ДПС ще работим за устойчиво зелено ориентирано развитие чрез чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чисти храни – не само тук в Казанлък, но в региона, в областта, в цялата страната. Защото като народни представители трябва да мислим за всички български граждани. И тук говорим за развитие на икономиката на нематериалните активи, дигитализация и високи водородни технологии, за подкрепа на IT сектора,  за насърчаване на инвестиции с активна помощ от държавата и участието й във всички фази на инвестиционния процес.

Това са заложените приоритети в нашата Програма, които ще допринесат за развитието на Община Казанлък и на цялата старозагорска област.  

 • Вашата лична кауза за Казанлък?

Каузата ми е казанлъчани да живеят възможно най-добре – каквато всъщност е каузата, моята и на ДПС, всички български граждани да живеят добре – във всяко едно кътче на родината ни – от най-малкото до най-голямото населено място, дори и в онези села, където живеят един или двама души.

Затова на първо място ДПС казваме: „не” на омразата, „да” на заедността, толерантността и добруването. Ние сме „за” това всички хора да са единни. Затова и днешната ни кауза е в името на достойното бъдеще нашите деца и внуци в нашата Родина. „Рестарт на държавността” за нас означава всички държавни органи и институции да функционират съгласно Конституцията и законите на страната, в диалог, координация и взаимен контрол да изпълняват ясна Програма за ускорено икономическо развитие с ясни приоритети, които всички български граждани да ги знаят, бизнеса да ги знае, за да има инвестиции и работни места.

За да случи каузата ни, за нас от ДПС е важно и включването на свободните активни граждани в управлението на страната.

Вече дадохме старт на рестарта и, за да продължим, номерът в бюлетината е 9 – за рестарт на държавността с ДПС и Програмата за устойчиво икономическо развитие. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!