Зам.-председателите на ДПС Станислав Анастасов и Халил Летифов се срещнаха с представители на мисия за наблюдение на извънредните парламентарни избори на ОССЕ

0
793
Парламентарни избори 2021#

Зам.-председателите на ДПС Станислав Анастасов и Халил Летифов, както и Хамид Хамид се срещнаха с Ирини Скузу и Габриела Скулова-представители на мисия за наблюдение на извънредните парламентарни избори на ОССЕ.

По време на срещата бяха обсъдени теми свързани с ролята на ЦИК в условия на изцяло машинно гласуване, както и стратегията на ДПС за агитация по време на кампанията. В своите изказвания представителите на ДПС изразиха отново притеснение, че все още съществува забрана за използване на майчин език по време на кампания, което нарушава правата и свободите на българските граждани.

реклама