Общинските съветници на БСП внасят предложение в ОбС в помощ на местния бизнес

⚠️В условия на #ЛОКДАУН в цялата страна,

#Държавата и в частност #ОбщинаКазанлък, трябва да се погрижи за своите жители. Да покаже, че е съпричастна към пагубните последствията в БИЗНЕСА!

⚠️Заедно с колегите от Групата на „БСП за България“ в местния парламент, внесох предложения за решаване, макар и частично на тежките проблеми, последвали при кризата вследствие на пандемията Ковид 19!

➡️Надявам се, че Общинският Съвет ще вземе правилното решение за облекчаване на данъците и таксите на нашите съграждани и хората, които са на път да загубят бизнеса си! Ето какво предлагам:

✔1. Дължимите такси по чл.19 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение да се намаляват със 70 на сто, за срок до 31.12.2021 г.

✔2. За 2021 г. дължимата такса битови отпадъци да се заплаща с 5% отстъпка до 30.06.2021 г. при условие, че същата се плати в пълен размер.

✔Мерките, посочени в настоящото решение, са свързани с облекчаване на тежестта от последиците на въведената в страната извънредна епидемична обстановка и със защита на особено важни обществени интереси. Последиците от несвоевременното прилагане на предвидените мерки ще бъдат причиняване на вреди за много граждани и организации на територията на община Казанлък.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram