Донка Симеонова: Да спасим българското образование

С „Визия за България“ ние от БСП поставихме началото на един продължителен процес, който няма да бъде лесен, но е крайно необходим. С този изключително важен проект водим диалог с всеки български гражданин, с желание за обединение и решаване на основните проблеми в четири области: икономика и доходи, регионално развитие, здравеопазване и образование.

Ние от БСП искаме в България да живеят образовани, знаещи, можеши граждани, които да познават и обичат Родината си, да могат да се реализират професионално и да се включат активно в обществения живот.

И защото образованието е в основата на развитието на държавата ние от БСП призоваваме:

Да спасим българското образование!

Причините довели до тежкото състояние на образованието, което ни дава основание да говорим за спасяване на българското училище, са многобройни и многопластови. Изведените проблеми, които сме посочили във „Визия за България“  са системни и не трябва да се крият, а да се решават спешно.

„Визия за България“ обединява цели, политики и мерки за бъдещето на българското образование. Те са резултат от мнения, становища, виждания, предложения,  които получихме и на многобройните срещи „За делника на образованието“ в цялата страна. На тези срещи присъстваха директори, учители, експерти, родители, общественици и граждани, съпричастни с образованието и затова информацията от тях ни е особено ценна.

Основните приоритети в сферата на средното образованието, изведени във „Визия за България“ са:

 • Образоването да е държавен приоритет и обект на изключителен контрол от държавата;
 • Образователна система, която обхваща всички деца в училищна възраст да дава достъп на всеки български гражданин до качествено образование;
 • Достъпно и съвременно училище;
 • Мотивирани и мислещи ученици;
 • Учителската професия – като професия с висока обществена значимост и престиж.

Предлагаме приоритетите да се реализират чрез:

 • Устойчиво повишаване на средствата за образование и наука;
 • Поетапно осигуряване на съвременни материални условия във всички училища чрез Национална програма за развитие, съобразно със съвременните стандарти за училищна среда;
 • Регионални програми за развитие на образованието;
 • Нова нормативна уредба;
 • Ред и правила в училище;
 • Нови училищни планове и програми, ново учебно съдържание;
 • Пресичане на подмяната на българската култура и история;
 • Един учебник по предмет за клас, много помагала според потребностите на учениците;
 • Безплатни учебници за всички ученици от 1-ви до 12-и клас;
 • Достъпно и разбираемо съдържание на учебниците;
 • Особена грижа и внимание към учителската професия;
 • Възпитанието и националните ценности като част от образованието;
 • Условия за здравословно хранене и грижа за психическото и здравословното състояние на децата;
 • Целево осигуряване на хранене, дрехи и обувки за децата от крайно бедни семейства;
 • Осигуряване на целодневна организция, на общежития;
 • Безплатни детски градини;.
 • Подкрепа на спорта в училище;
 • Ежегодно увеличение на учителските заплати.

В исторически план образът на всеотдайния, безкористен и горящ в работата си възрожденски учител се е превърнал в символ. Изискванията и отговорностите към българския учител непрекъснато се увеличават. Сега по време дистанционното обучение в условията на COVID-19, отново учителите са тези, които се справят, въпреки огромния стрес и голямата свръхнатовареност, те отново показват, че са отговорни, всеотдайни и отдадени за доброто на децата и учениците.

Синдромът на професионалното прегаряне е едно от най-сериозните заболявания на 21 век. Според Световната здравна организация той вече придобива размера на световна пандемия. Сред най-засегнатите професии са тези на медиците, юристите, психолозите, социалните работници и разбира се на хората, с една от най-трудните и отговорни професии- учителите.

Необходима е нова национална политика за подкрепа на българския учител

Проблемът не е личностен. Българският учител трябва да се чувства защитен и сигурен.

Във „Визия за България“ БСП предлага ново отношение към българския учител с грижа и внимание, очертава политика в подкрепа на педагогическите кадри в дългосрочен план.

Необходимо е:

 • Механизъм за подбор при кандидатстване в педагогическите специалности;
 • Обучение, основано на нови качествени програми с повече практика и приемственост;
 • Условията за квалификация-законово регламентирана и финансово осигурена;
 • Условия на труд-технически и финансови обезпечени;
 • Намаляване на свръхнатовареността на учителите чрез намаляване броят на учениците в паралелките, годишния норматив на учителие, бумащината, натовареността на учебните програми, норматив за учителите над 50-годишна възраст, регламентиране качеството на образованието и др.;
 • Създаване на системата за рехабилитация и запазване здравето на педагогическите кадри;
 • Една година творчески отпуск през определен период от време;
 • Нови условия при пенсионирането на учителите. Прекатегоризация на учителския труд и др.;

Уважаеми Учители,

Благодаря за безсънните нощи, за усилията, за търпението, за творчеството, за професионализма, за обичта!

Поклон пред труда Ви!

Бъдете здрави, Вие и Вашите семейства!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram