Online кандидатстване и записване на приети студенти в специалностите от ОКС „бакалавър”

  0
  689

  Технически университет-Габрово предлага възможност за  кандидатстване и записване онлайн с повече информация на https://www.tugab.bg

  За оnline записване в Технически университет – Габрово за учебната 2020-2021 г. приетите студенти изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария следните документи:


  1. Опис на документитеименникдекларации. Попълнените документи се изпращат в прикачен файл на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария.

  2. Копие на документ за внесена семестриална такса за обучение (като основание за заплащане се посочват входящ номер, получен при кандидатстването, ЕГН и трите имена на студента);

  3. Копие на диплома за средно образование.  (Оригиналът на дипломата се представя в началото на учебната година в съответната факултетната канцелария за сверяване на съответствието с изпратеното копие);

  4. Копие на лична карта.

  5. Копие на нотариално заверен документ при промяна на имената.

  6. Актуална електронна снимка – с формат за паспорт. (В началото на учебната година в съответната факултетна канцелария се представят допълнително 3 бр. актуални снимки).

  7. Копие на медицинско удостоверение.

  8. Копие на документ, даващ основание за освобождаване или намаляване на семестриалната такса за обучение.


  В началото на учебната година студентът закупува от книжарницата в сграда „Библиотека” студентска книжка и студентска лична карта, които се попълват и заверяват в съответната факултетна канцелария.

  Семестриалната такса се превежда по банковата сметка на Технически университет – Габрово:

  ДСК ЕАД – Габрово

  IBAN: BG83STSA93003110006000

  BIC: STSABGSF

  Коментари от Фейсбук