Съветът: Освобождават на закрито

  0
  1295

    Какъв е резултатът от изпълнението на бизнес плановете и състоянието на общинските търговски дружества, след проверки, направени от Временната комисия от общински съветници, ще трябва да стане ясно утре на поредното, закрито за граждани и журналисти заседание на Общинския съвет в Казанлък.

   Дебатите, ако ги има,  по специалния доклад, който ще представи  председателят на  Временната комисия Николай Златанов, ще останат  също зад затворените и закрити врати на Съвета.

   В публикувания на страницата на Общинския съвет в града доклад на Врид.комисията са посочени препоръки основно за 2 от петте  общински дружества.

   Всеки, който се интересува  от тях, може да ги прочете на сайта на общинския съвет в Казанлък.

  В дневния ред на  закритото заради извънредната епидемична обстановка заседание на  Съвета, са и годишните финансови доклади на всичките 5 общински търговски дружества.

   Подробно вникване в отчетите и техния анализ дава ценна информация за ставащото в тях  , отвъд цифрите и  числата и бодряшкото рапортуване за печалба от по 2 или 3 хиляди лева и предложенията за повсеместното освобождаване от отговорност на управителите нна тези общински търговски дружества.  

   Без съмнение утре най- вероятно  съветниците ще гласуват масово ЗА докладите.

   Отвъд натрапчивите изводи от тях.

   Дебатирането  отдавна не е на почит в тукашното събрание, чиято запазена марка е  „монолитността“,  „съгласието“ и работата за общо благо.

  Последното  съзнателно не слагам в кавички, тъй като наистина има сърцати старейшини, каузални личности,  чийто глас обаче е смушен в кьошето.

  Още повече, че в първоначалния  си замисъл създаването на Временната комисия за проверка наизпълнението на бизнес- плаяновете на търговските общински дружества, имаше съвсем друга цел. Цел, изместена от настъпилите извънредни обстоятелства в страната, заради коронавируса.  

     За мнозинството съветници не е тайна, че целта на това занятие следваше да отвори терен и преправи път за приемливи тези и дебати по отношение на намерението на местната власт за  създаване на частен кардиологичен  център на територията на ДКЦ-1.

  Намерение, което не бе прието еднозначно  в началото на тази година от част от местната общественост и медицинския персонал в града.

  Три месеца по-късно от доклада на Временната комисия могат да се прочетат и полезни препоръки и интересни неща за общинските търговски дружества.

    Като например, че на териториятаДКЦ-1 се препоръчва да се създаде хирургичен блок за малки хирургични интервенции със стационар до 48 часа, какъвто  на практика  вече съществува: за поставяне  и смяна на лещи.

   Дали думичката „стационар“ в препоръките няма  да се превърне в „мястото, в което може да се зарови куче“, ще покаже само времето.

  Сред препоръките на членовете на Временната комисия е  и очакваната актуализация на общинската Наредба, уреждаща наемните отношения,  която трябва да отчете променените и подобрени условия в Поликлиниката, след изпълнението на мерките за енергийна ефективност, които предстоят.

  Интересно  предложение има и по отношение на МБАЛ Казанлък, където Временната комисия за анализ на изпълнението на  бизнес плановете на  общинските  търговски дружества препоръчва да се прецизира методиката за определяне на възнаграждението на  управителя на болницата.

  Същата препоръка се отправя и  по отношение възнагражденията на управителите на останалите общински дружества.

   В доклада , на база предоставените годишни отчети за финансовото състояние на общинските търговски дружества, без изключение се препоръчва да бъдат освободени от отговорност  техните управителите.

  Коментари от Фейсбук