На тази дата в Казанлък

1964 – В Казанлък е открит Техникумът по лека промишленост

2009 – В с. Енина бяха чествани 140 години от създаването на местното НЧ ”Братство”.