Журналист съди кмета на Стара Загора заради незаконни заповеди за пандемията

  0
  2001

  Скандалният старозагорски журналист Михаил Михайлов заведе дело срещу три заповеди на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, с които кметът ограничава правата на гражданите – Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г., Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г. и Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г.

  Жалбата на Михайлов е приета в Административен съд – Стара Загора под №1849/06.04.2020 г. и тъй като Михайлов настоява за незабавно спиране на изпълнението на заповедите, съдът ще излезе с решение по искането още днес или най-късно утре.

   Според Михайлов и трите заповеди на кмета на Стара Загора са незаконосъобразни, тъй като са издадени от лице, нямащо право да издава заповеди, свързани с извънредното положение покрай пандемията на COVID-19, а самите заповеди, освен че нарушават човешките и конституционните права на гражданите на Стара Загора (както и на самия Михайлов), всяват паника сред населението и подготвят почвата за диктатура.

       Според жалбата на Михаил Михайлов:

       „С горепосочените заповеди се нарушават следните мои човешки и граждански права:

       Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г. ми забранява да се предвижвам в кв. Лозенец, гр. Стара Загора, което сериозно нарушава чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Р. България, чл. 2 от Протокол № 4 към ЕКПЧОС и чл. 6 от ХОПЕС. Освен това чл. 14 от ЕКПЧОС и чл. 1 от Протокол № 12 към ЕКПЧОС забраняват дискриминацията, а кв. Лозенец е населен предимно с етнически цигани (роми). В моя случай тази заповед ми забранява да се виждам с моите приятели цигани, което също го смятам за дискриминация и спрямо мен.

       Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г. ми забранява да посещавам паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, което е грубо нарушение на чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Р. България, чл. 2 от Протокол № 4 към ЕКПЧОС и чл. 6 от ХОПЕС. В случая не оспорвам ограниченията, които са наложени със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министър Ананиев, а само тези, които са наложени с незаконната заповед на кмета на Община Стара Загора, а именно забраната да посещавам паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

       Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г. ми забранява да стоя близо до повече от един човек, което също е грубо нарушение на правата ми по чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Р. България, чл. 2 от Протокол № 4 към ЕКПЧОС и чл. 6 от ХОПЕС, тъй като ако вече са двама души, аз не мога да се приближа до тях. Тази заповед надхвърля Заповед РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, в която т. 9 беше отменена, и по тази причина заповедта на кмета, освен че е издадена от длъжностно лице, което няма право да издава такава заповед, но и противоречи на Заповед РД-01-131/17.03.2020 г. на министър Ананиев.“

       Михаил Михайлов е готов да окаже безплатна правна помощ на всички глобени за неспазването на Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г., Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г. и Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г. на кмета старозагорци.

       Припомняме, че на 01.04.20 г. Михайлов заведе дело и срещу незаконната заповед на областната управителка на Стара Загора Гергана Микова за налагане на вечерен час в Старозагорска област. В момента искането на Михайлов за незабавна спиране на тази заповед е висящо пред Върховния административен съд.

  текст на жалбата:

                                                                                   ДО

                                                                                   Административен съд-Стара Загора

                                                                        ЖАЛБА

                    от Михаил Михайлов Стефанов, ЕГН 7006246587, адрес: гр. Стара

                                 Загора, ул. Васил Левски № 89, тел. 0898/44-78-73

                                                                       ПРОТИВ

                                   Община Стара Загора, с адрес на управление и за

                         призоваване: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107

                                                                                ОТНОСНО :                                          

                                               Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г.,

                                               Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г.,

                                               Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г.

                                  на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров

                                                                Г-н/г-жо съдия,

        Обжалвам като незаконосъобразни и нарушаващи човешките ми и граждански права Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г., Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г. и Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г. на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. Считам че горепосочените заповеди нарушават чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Р.България, чл. 14 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС), чл. 2 от Протокол № 4 към ЕКПЧОС, чл. 1 от Протокол № 12 към ЕКПЧОС и чл. 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС).

       Горепосочените заповеди са обосновани от издалия ги на чл. 44, ал.2, във връзка с ал. 1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г. Длъжен съм да посоча, че Закона за местното самоуправление (във всички свои членове, алинеи и точки) не разрешава на кметовете на общините да издават заповеди, свързани с извънредно положение, или влизащи в противоречие с основните човешки права и свободи на гражданите, гарантирани от Конституцията на Р. България, ЕКПЧОС и ХОПЕС. Освен това цитираният във всички Заповеди на г-н кмета чл. 63 от Закона за здравето по никакъв начин не предвижда и не разрешава на кметовете на общините да издават свои заповеди във връзка с него. Горепосоченият член разрешава на министъра на здравеопазването и на директора на РЗИ да издават заповеди, а „общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1 (…) са длъжни да оказват пълно съдействие на органите за държавен здравен контрол.“ Тоест, чл. 63 от Закона за здравето предоставя власт за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Стара Загора единствено на Министъра на здравеопазването и на Директора на РЗИ-Стара Загора, но не и на кмета на Община  Стара Загора. Освен това Народното събрание, което е единственият орган, който приема закони, прие ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. В чл. 2 от същият закон се дава възможност на Министъра на здравеопазването, освен по Закона за здравето, да въвежда и други временни мерки и ограничения, предвидени в закон. Липсва подобно предоставено правомощие на кметовете на общини.

       Освен това в Заповеди № 10-00-736/18.03.2020 г., № 10-00-755/20.03.2020 г. и № 10-00-1092/31.03.2020 г. на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров не е разпоредено предварително изпълнение по реда на чл. 60 от АПК, както и в Заповедите няма мотиви за предварително изпълнение, като изисква ал. 2 от чл. 60 от АПК. Тоест, в този им вид Заповеди № 10-00-736/18.03.2020 г., № 10-00-755/20.03.2020 г. и № 10-00-1092/31.03.2020 г. не могат да се изпълняват предварително.

       С горепосочените заповеди се нарушават следните мои човешки и граждански права:

       Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г. ми забранява да се предвижвам в кв. Лозенец, гр. Стара Загора, което сериозно нарушава чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Р. България, чл. 2 от Протокол № 4 към ЕКПЧОС и чл. 6 от ХОПЕС. Освен това чл. 14 от ЕКПЧОС и чл. 1 от Протокол № 12 към ЕКПЧОС забраняват дискриминацията, а кв. Лозенец е населен предимно с етнически цигани (роми). В моя случай тази заповед ми забранява да се виждам с моите приятели цигани, което също го смятам за дискриминация и спрямо мен.

       Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г. ми забранява да посещавам паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, което е грубо нарушение на чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Р. България, чл. 2 от Протокол № 4 към ЕКПЧОС и чл. 6 от ХОПЕС. В случая не оспорвам ограниченията, които са наложени със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министър Ананиев на мин. Ананиев, а само тези, които са наложени с незаконната заповед на кмета на Община Стара Загора, а именно забраната да посещавам паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

       Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г. ми забранява да стоя близо до повече от един човек, което също е грубо нарушение на правата ми по чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Р. България, чл. 2 от Протокол № 4 към ЕКПЧОС и чл. 6 от ХОПЕС, тъй като ако вече са двама души, аз не мога да се приближа до тях. Тази заповед надхвърля Заповед РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, в която т. 9 беше отменена, и по тази причина заповедта на кмета, освен че е издадена от длъжностно лице, което няма право да издава такава заповед, но и противоречи на Заповед РД-01-131/17.03.2020 г. на министър Ананиев.

       Г-н/г-жо съдия, на база на гореизложеното, настоявам да спрете предварителното изпълнение на  Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г., Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г. и Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г. на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров до Вашето произнасяне по настоящата жалба.

       Г-да/г-жи съдии, настоявам на база на настоящата жалба в максимално кратък срок да ни призовете на съд с Община Стара Загора и след като се убедите в моята правота да отмените като незаконосъобразни Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г., Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г. и Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г. на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.

       СПЕЦИАЛНО ИСКАНЕ:

       Предвид че съм социално слаб и тежко болен, моля да бъда освободен от плащането на такси и разноски по настоящото производство. Прилагам Декларация по чл. 83, ал. 2 от ГПК, както и медицински документи, доказващи че съм болен от диабет, диабетна полиневропатия, хипертония, хипертонично сърце, епилепсия, язва и глаукома. Прилагам и Определение от 02.04.20 г. по адм. дело № 181/20 г., с което Ваши колеги от Адм. съд – Стара Загора ме освободиха от такси и разноски по дело  № 181/20 г.

       ПРИЛОЖЕНИЯ:

       1. Декларация по чл. 83, ал. 2 от ГПК (стр. 4-5);

       2. Амбулаторен лист № 2183/19 г., доказващ диабетна полиневропатия (стр. 6);

       3. Медицинско изследване, доказващо хипертонично сърце (стр. 7);

       4. Фиш за спешна медицинска помощ № 0279835/19 г., доказващ епилептичен припадък (стр. 8);

       5. Фиш за спешна медицинска помощ, доказващ язва (стр. 9);

       6. Медицинско заключение, доказващо глаукома (стр. 10);

       7. Определение от 02.04.20 г. по адм. дело № 181/20 г., с което съм освободен от такси и разноски по дело № 181/20 г. (стр. 11-12).

       8. Заповед № 10-00-736/18.03.2020 г. (стр. 13-14);

       9. Заповед № 10-00-755/20.03.2020 г. (стр. 15-16);

       10. Заповед № 10-00-1092/31.03.2020 г. (стр. 17-18).

       Настоящата жалба и приложенията депозирам в два екземпляра – един за Съда и един за противната страна.

                                                                          Михаил Стефанов:

  06.04.20 г.

  Коментари от Фейсбук