Новини от вас: Ето го чурука

Символа на цялата гнилоч в Казанлък кораба-чурук. Разпада се в зимен сън под лампи, камери и сняг на язовира. Грешни пари в пандемия.