Гено Дочев – „добросъвестният творец на историята ни“, работи 14 години без заплата

В Художествена галерия – Казанлък се пази портрет на казанлъчанина Гено Дочев. Рисуван е от Дечко Мандов през 1933 г. върху шперплат. Художникът ни е оставил в наследство визуален спомен за един от най-будните и светли умове на Казанлък.

Гимназиалният учител Гено Дочев е привлечен от Петър Топузов през 1924 г. в редакцията на вестник „Казанлъшка искра“, чийто 1-ви брой излиза същата година на 1 юни, за да стане след почти 100 години единственото българско издание, което не е прекъсвало излизането си.

Когато през 1930 г. Петър Топузов умира, Гено Дочев и Чудомир започват да ръководят вестника. До 1948 г., главните редактори не получавали нито заплата, нито хонорари. Дочев и Чудомир се редували да издават по два броя на двуседмичника.

Разгръщайки архивите на вестника става ясно, че до 9-ти септември сред темите се откроява икономическият живот в града, а политическият е оставен на заден план. Гено Дочев е този, който ни е оставил детайлна информация за километри улици, килограми добиви, печалби и загуби на кооперации и банки. Пълна картина на развитието на града – измерима и релефна.

Казанлъшки педагог е автор и на методическа литература, написва „Практиката ми по смятане”, „Практиката ми по четене”.

„Историята на нашия град и на неговите заслужили към род и отечество чеда още не е написана и печален факт е, че ние твърде малко интерес проявяваме в тая посока и твърде малко грижи полагаме. (…) Не е ли по-умно да подкрепиш един оформен вече, но гладуващ художник, да речем, писател, певец или учен казанлъчанин? Ами каква по-благородна цел от тая, да подпомогнеш един съгражданин, който се е запретнал да събира материали за тъй бедната още история на нашия град? А такива имаме няколко. Освен отличния историк на града ни дядо Бозвелиев и трудолюбивите като пчели Матей Георгиев, Гено Дочев и няколко още други труженици аз познавам още скромни работници в тази област, които безшумно трупат материали и със завидно усърдие и добросъвестност творят историята ни“, пише Чудомир в статията си „Една задача“, публикувана във в. „Казанлъшка искра“, XIV, бр. 315 от 15.X.1937 г.

Гено дочев умира на 8 август 1978 г. на 94 години.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram