Eurofound: България пише двойка на правителството си

0
575
Парламентарни избори 2021#

България пише двойка на правителството си по отношение на подкрепата му по време на коронавирусната пандемия. Това показва ново проучване, публикувано днес и направено от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound). То се фокусира върху социалните политики, политиките на заетостта и работата. 

Проучването е проведено във всички държави членки на ЕС. 91 753 души са били анкетирани от април до юли. Доверието е оценено от 1 – „изобщо нямат доверие“ до 10 – „пълно доверие“.

Първата част на проучването е проведена от 9 до 30 април, а втората – през юни-юли. Данните показват средната стойност за респондентите в ЕС-27 при запитване: „Моля, отговорете доколко лично Вие се доверявате на всяка от следните институции? (Национално правителство, Европейски съюз)“.

Доверието в нашето правителство е спаднало от 3,3 през април до 2,9 през юли по десетобалната скала.

По-ниско е единствено доверието в правителството в Полша – от 2,6 до 2,4.

Според проучването хората са „по-склонни да търсят подкрепа извън националните си правителства“ по време на пандемията. 

Доверието в ЕС се е увеличило по време на пандемията, но в същото време е намаляло в националните правителства. 

У нас доверието към ЕС се е повишило от април до юли от 4,0 до 4,5.

Най-голямо нарастване на доверието в ЕС е регистрирано в двете най-засегнати страни от коронавируса: в Италия се е покачило от 4,1 на 5,2, а в Испания – от 4,0 на 5,1. Авторите на изследването смятат, че това покачване се дължи на пакета за възстановяване от коронавируса, който бе съгласуван от лидерите на ЕС. 

В три държави – Испания, Франция и Люксембург, се наблюдава повишение на доверието както в националното им правителство, така и към ЕС. 

Оффнюз

реклама