Може да ви е смешно, но капитализмът все пак загнива

0
6

Същността на финансовата глобализация е денационализация. Формира се посредством три синхронни процеса: приватизация, концентрация на богатството; и миграция на капитала. Имущественото неравенство ни върна до равнището отпреди сто години. Социалната рамка на държавата се деформира, междудържавната надстройка се срива.

Преди 100 години националната държава отговори на глобалния капитал с два проекта: съветски и фашистки. Трите световни войни (включително студената) разчистиха пътя на глобализацията. Изглеждаше завинаги.

Но резултатът се повтаря: лишаването на държавите от техните национални амбиции води не до нов ред, а до хаос. Отворените пазари (достъпът до ресурси) днес вече не решават проблемите на мира и войната. Всичко зависи от степента на ядрената заплаха.

В навечерието на Първата световна война имущественото неравенство в двете водещи страни на света (Англия и Франция) беше на изключително високо равнище. В ръцете на 10% от населението бе концентрирано 90% от националното богатство, а 1% от най-богатите контролираха около 60%. Това съотношение остава почти неизменно от началото на XVIII век и е източник на постоянна нестабилност (бунтове и войни).

Съединените щати станаха първата „бунтовна” държава, в която данъкът върху най-високите доходи (1919-1922) и наследството (1937-1939) надхвърли 70%. Концентрацията на богатството бе призната за социално опасна и (което е по-важно) икономически неефективна.

До края на 70-те години глобалното неравенство безпрецедентно намаля. За първи път в историята 40% от населението на страните от първичния (капиталистическия) център натрупа богатство, което съставлява значителна част от националното богатство; създаде се т.нар. средна класа. Страните от алтернативния (социалистически) център пък напълно премахнаха разликата. В резултат на това преразпределение, делът на най-богатите 10% от населението на света намаля с 1/3 (почти до 60%), а делът на 1-ния процент – повече от два пъти (до 20-22%).

Леонид Крутаков

pogled.info

Коментари от Фейсбук