Инспекцията по труда предупреждава: Голяма тесла за българите в Чехия и Германия, Словения и Словакия

0
2

Зачестяват сигналите за некоректни работодатели в Чехия, Словения, Словакия и Германия, които не са платили заработените възнаграждения на нашенци. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ), където имало десетки оплаквания. Това, което могат да помогнат от ГИТ, е да информират тамошните контролни органи да извършат проверка. От Инспекцията по труда обаче уточняват, че за да бъде изпратено такова искане и да бъде потърсено съдействието на контролните органи е необходимо потърпевшите да предоставят максимално повече данни за работодателя. Например сключени трудови договори, платежни и други документи, свързани с трудовите им взаимоотношения, а такива често липсвали. От ГИТ съобщават и за сигнали срещу некоректни посреднически фирми у нас. Предупреждават да се внимава, когато за работа в чужбина се ползва посредник. Напомнят, че българското законодателство забранява на фирмите посредници да изискват каквито и да е суми под формата на такси и други услуги от търсещите работа. Такова искане е един от най-сериозните белези за измама. Имало и сигнали, когато обещаващите работа отказвали среща на живо с кандидатите и комуникацията се водела само онлайн или по телефон, като се изисквал превод на пари по сметка.  При използване на фирми посредници, и на предприятия, които осигуряват временна работа, ГИТ препоръчва да се направи справка в специалните регистри дали те са регистрирани в Агенцията по заетостта. Списъците са публични на сайта на агенцията. При използване на фирми посредници, едно от най-честите нарушения е липсата на трудов договор с работодател от приемащата държава, който трябва да бъде предоставен на работника преди заминаването. Работникът трябва да тръгне от България със сключен трудов договор с работодател в приемащата държава, преведен на български език. Най-често се изготвят двуезични договори, в които трябва да бъдат уговорени условията на заплащане, продължителността на работния ден, почивки и отпуски, и др., които трябва да бъдат поне минималните за приемащата държава, включително и за чия сметка са разноските по пътуването и други разходи.

blitz.bg

Коментари от Фейсбук