В Швеция отпадъците свършиха

0
5

Наскоро светът беше шокиран от новината, че отпадъците в Швеция свършват и страната е готова да го внaся от други страни.

Липсата на боклук в Швеция е единственият проблем с отпадъците в страната досега. Само 7% от целия боклук се изпраща на сметища, а всичко останало се изгаря или рециклира. Така че, само благодарение на отпадъците, Стокхолм е снабден с електричество с 45%. Липсата на отпадъци може да бъде голям проблем за населението, защото шведите използват топлина за отопление на жилища и получаване на електричество. Но съседна Норвегия изрази готовност да помогне на Швеция и доставя 800 хиляди тона боклук всяка година.

Ще поговорим за това как е създадена системата за рециклиране на боклука в Стокхолм, с примери.

По едно време в Швеция сортирането на боклука достигна универсален мащаб. Благодарение на това в страната почти няма депа, а отпадъците са станали или гориво, или са били използвани повторно. Властите извършват постоянна разяснителна работа и по този начин постигат високо ниво на осведоменост на обществеността.

Повечето жители на държавата знаят, че от изхвърлената пластмаса можете да направите нова още седем пъти. Така рециклираната пластмаса седем пъти ще се изполползва под формата на електричество.

Всяко семейство има 6 или 7 кофи за различен боклук – пластмаса, хартия, стъкло, картон, метал и други. Друга кофа е за отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани по-късно. Дори малко дете в Стокхолм няма да хвърля опаковки за бонбони в грешен контейнер. В детските градини и училищата учат правилно да сортират боклука, а в страната ги глобяват за грешно сортиране.

Големи предмети като телевизори, дивани, строителни материали се транспортират до специални станции. Там те се разглобяват на ценни компоненти, които се купуват от производители на стоки. Така те получават суровини, готови за пускане в нов производствен цикъл. На същото място бои, киселини и други опасни вещества са отделени от предмети, които по-късно попадат в специална фабрика за преработка на домакински химикали. Между другото, такива станции в Швеция са абсолютно безплатни.
В Швеция наскоро бе въведена процедура за събаряне на нова сграда, наречена деконструкция. Например, при събарянето на стара сграда машините „отхапват“ парчета стени и ги отвеждат в специална станция, където след обработка те отново ще станат строителни материали. Така старата къща ще се превърне в нова.

Можете да получите пари за калай и пластмасови бутилки. За целта те просто трябва да бъдат отведени до приемни пунктове. В Швеция, както във всички европейски страни, можете да предадете бутилка на специална машина, която ще ви благодари с пари. Лекарствата с изтекъл срок на годност в Швеция също не се изхвърлят, а се доставят в аптеката. Използваните спринцовки и игли също могат да бъдат върнати там.

Транспортирането на отпадъци в страната се извършва с помощта на подземен канал, който е пуснат на пазара през 1961 година. Основната част на такъв улей за боклук е разположена под земята, а жителите на страната виждат само върха.

Шведите измислиха не само как да намалят количеството боклук в депата на страната, но и как да гарантират, че броят на вредните емисии в атмосферата по време на обработката е минимален. Благодарение на най-новите технологии, използвани при преработката в изгаряне, емисиите в атмосферата са не повече от 1%.

Коментари от Фейсбук