70% от жертвите на трафика на хора у нас са деца

70% от жертвите на трафик на хора в България са деца, докато средно за Европейския съюз този процент е 15. Тези данни, касаещи по-миналата 2022 година, представи Диан Шмит, координатор за борба с трафика на хора на ЕС. Тя взе участие в Националната конференция на тема „Превенция и борба с трафика на хора: добри практики и устойчиви решения“. Форумът се проведе в държавната резиденция „Бояна“, като неин домакин бе вицепремиерът и външен министър Мария Габриел, а участие взе и министърът на вътрешните работи Калин Стоянов.

Освен това, сочат данни на европейската статистика – 90% от жертвите на трафик на хора у нас са жени или момичета. На общоевропейско ниво пък 63% от жертвите са мигранти.

Случаите на трафик са много трудни за установяване, особено с оглед и на развитието на технологиите, що се касае например до сексуалната експлоатация. Общо установените случаи на трафик на хора в ЕС за 2022 година са около 10 000, което е увеличение с 3000 в сравнение с година по-рано, представи статистиката Диан Шмит.

„Трябва обаче да сме внимателни с данните, защото увеличението може да се дължи и на подобряването на контрола и разкриваемостта“.

Сред най-разпространените типове трафик са сексуалната и трудова експлоатация – 40% от случаите в ЕС, като особено при трудовата такава има повишение. Спад има обаче има при други видове – като например принудителна просия, сурогатство или трафик на органи – 18%.

Предстои и изработването на европейска директива, която да адресира проблема.

Както и представителя на ЕК, така и вицепремиерът Габриел подчерта важността от съвместната работа – както на ниво международно сътрудничество, така и на ниво сътрудничество между институции, неправителствени организации и др.

„За мен и екипът ми темата за превенцията и борбата с трафика на хора не е обикновено предизвикателство, това е възможност да покажем, че България допринася значително и по решителен начин в борбата с трафика на хора. Това е тежко престъпление против личността, личната свобода и достойнството. То е отрицание на постиженията на демократичните общества, то лишава човека от неговите права, достойнство, независимост“, каза вицепремиерът.

И добави – трафикът не хора не е проблем само за Третия свят, идващ в ЕС, а е проблем и в развитите общества. „Не трябва да ни успокоява това, че сме образовани и живеем добре. Задайте си въпроса – къде е детето ви?“.

Като конкретни постижения Мария Габриел посочи – за първи път през 2023 година е била разработена програма, касаеща този вид престъпления с ясни срокове и бюджет, предстои и да се разработи такава и за 2024 година. Освен това – след едногодишно прекъсване е проведено редовно заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора, като такива вече ще бъдат провеждани регулярно. Бюджетът на комисията се увеличава и повече от значително – със 194%.

Трафикът на хора може да се пребори само със съвместни усилия и решителни мерки, посочи на свой ред и Калин Стоянов. Той отчете и изостряне на проблема, особено и що се касае до засиления мигрантски натиск. „Трафикът на мигранти е тясно свързан с трафика на хора, много често престъпните групи се занимават едновременно и с двете дейности.

Източник: Нюз бг

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram