Съдът бе задължен да решава дали да има видеонаблюдение на изборите

0
596
Парламентарни избори 2021#

Върховният административен съд задължи Административния съд София-град да се произнесе дали може да има видеонаблюдение по време на парламентарните избори на 4 април.

Възможността застъпници, наблюдатели и представители на партиите и коалициите да могат да снимат изборния процес беше ограничена от съвместни указания за обработването и защитата на личните данни, приети от Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни.  Те бяха обжалвани пред Софийския административен съд, но той отказа да се произнесе и прекрати делото.

Според върховните съдии  указанията имат характер на административен акт, който подлежи на съдебен контрол, защото засяга администратора на лични данни и законосъобразността на обработката на личните данни. Затова компетентният първоинстанционен административен съд трябва да се произнесе по същество и да направи конкретна преценка дали даденото тълкуване от ЦИК е съобразено със закона.

Фрог