Спасиха от сеч дървета във вододайна зона, маркирани от сливенски горски служители

Здрави букови дървета, с диаметър от 30 см до 70 см, са маркирани за сеч в нарушение на Наредбата  за сечите в горите.

Нарушението е открито от горски инспектори на Регионална дирекция по горите – Сливен и мобилен екип на Югоизточно държавно предприятие – Сливен при съвместна проверка на обекти за добив на дървесина в държавни гори, в обхвата на дейност на сливенското Държавно горско стопанство.

Дърветата се намират по протежение на съществуващо водно течение, в ивица с широчина по-малка от 15 м, в защитена вододайна зона от Натура 2000 в землището на село Раково.

Предприети са действия за обезсилване на позволителното за сеч и административно санкциониране на служителите на Държавно горско стопанство – Сливен, извършили маркирането и издали документите за сеч. 

Проверките на горските инспектори в сечища във вододайна зона продължават.

Източник: Десант нет

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram