Рязък ръст на смъртността у нас през 2020 г. отчете НСИ

0
1024
Парламентарни избори 2021#


Към края на 2020 г. населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с предходната 2019 г. то е намаляло с 34 934 души, показват данни на НСИ.

За изминалата година са регистрирани 59 086 живородени деца – с 2452 по-малко. 

Броят на умрелите през 2020 г. е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност – 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652 .

Мъжете са 3 349 715 (48.4%), а жените – 3 566 833 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1065 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от цялото население. За година делът на тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44.0 години в края на 2020 година. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.1 години, а в селата – 46.6 години.

В градовете живеят 5 043 186 души, или 72.9%, а в селата – 1 873 362 души, или 27.1% от населението на страната. Към края на 2020 г. населените места в България са 5257, от които 257 са градове и 5 000 – села. Населените места без население са 164. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 62, 54 и 11.

През 2020 г. 6649 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина. Сред лицата, изселили се от България 36.1% са на възраст 20-39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 12.1%, а тези на 60 и повече навършени години – 18.9%.

В същото време, 37 364 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. сред тях са български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната./КРОСС/

реклама