Разработват българска ваксина

0
853

Българска ваксина срещу коронавируса се разработва в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН. Това е съвсем нова идея – много интересна и обнадеждаваща, каза в интервю за БТА доц. д-р Пенка Петрова – директор на Института по микробиология на БАН. Тя съобщи, че разработката на българската ваксина за коронавируса е частично финансирана от Института „Пастьор“ в Париж, тъй като Институтът по микробиология на БАН е член на мрежата на институтите „Пастьор“.

Вече започна разработването на българската ваксина срещу коронавируса, но за прилагането на клинични изпитания при мишки и хора е още рано да се говори. На този етап не може да се прогнозира кога ще имаме българска ваксина за коронавируса, защото разработването на една ваксина е много дълъг процес и той трябва да мине през всички етапи, обясни доц. Петрова.

Тя съобщи, че проектът за разработването на българската ваксина за коронавируса е само на Института по микробиология на БАН и е на неговия Департамент по имунология. Проектът за разработването на ваксината е двегодишен, а негов ръководител е доц. Андрей Чорбанов.

Институтът „Пастьор“ в Париж частично финансира този наш проект за разработването на ваксината за коронавируса, като вероятно ще се пренасочат и средства от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, каза доц. Петрова. Тя добави, че финансирането от тази европейска програма е в рамките на по-голям проект, който се изпълнява от четири института на БАН в направлението „Биомедицина и качество на живот“.

По този начин учените от БАН обединяват усилията си в този по-голям проект, по който ще се изследват и антивирусни вещества, ще се прави лекарствен дизайн, ще се търсят нови подходи за диагностика на вирусните инфекции, ще има и разработка на ваксини. Вероятно разработването на ваксини ще се финансира като „голямо перо“ от този проект, който е по-голям, по-мащабен е и в рамките на цялата Българска академия на науките, заяви доц. Пенка Петрова.

Тя отбеляза, че Институтът по микробиология е един от най-големите институти на БАН и в него има няколко департамента – по обща микробиология, биотехнология, вирусология, имунология и по инфекциозна микробиология. В института работят около 140 учени, има и 60-70 души помощен персонал, като най-важното ни международно участие е това в мрежата на институтите „Пастьор“, коментира директорът.

Коментари от Фейсбук