Професионалистите по здравни грижи с апел към бъдещите народни представители и всички партии

0
596
Парламентарни избори 2021#


Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се обръща към бъдещите народни представител и всички партии, регистрирани в ЦИК за предстоящите парламентарни избори с апел за постигане на политически консенсус за развитието на здравните грижи в България.

За да се запазят наличните специалисти по здравни грижи и за да се привлекат млади кадри от Асоциацията настояват за осигуряване на начална работна заплата в сектора в размер на три минимални работни заплати, за диференцирано заплащане на труда, за приемане на стандарти за необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите в съответната лечебна структура, както и спрямо броя на децата и учениците в детските ясли, детските градини и училищата.

В апела се иска и осигуряване на възможност за продължаващо обучение с гарантиран отпуск и финансова подкрепа от държавата и работодателите, както и приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи с конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции./КРОСС/