Природният газ поскъпна с 20,3% със задна дата от 1 септември

0
309

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди поскъпване с 20,3 на сто на цената на природния газ. Тя влиза със задна дата от 1 септември и е в размер на 22,46 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Днес КЕВР имаше закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за септември, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Цената на синьото гориво по новата методика на КЕВР се определя всеки месец.

До забавянето на септемврийската стойност на газа се стигна след безпрецедентна намеса на Министерството на енергетиката. На 1 септември ведомството на Теменужка Петкова нареди на „Булгаргаз“ да изтегли ценовото си заявление и назначи проверка на изчисленията на държавното дружество. Така се стигна до абсурдната ситуация в продължение на първите 16 дни на месеца да не могат да се извършват разплащания и издават фактури за доставяното гориво.

В крайна сметка проверката на енергийното министерство показа, че всички сметки на Булгаргаз наистина са съвсем коректни и че цената трябва да се вдигне точно с толкова, колкото казва дружеството, управлявано от Николай Павлов.

В решението на КЕВР от днес е отразена информацията за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28.08.2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за август на Европейската централна банка, уточняват от енергийния регулатор.

В утвърдената цена на природния газ от 22,46 лв. /МWh са включени компонента цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба номер 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по плана за действие при извънредни ситуации, се посочва в съобщението.

Оффнюз

Коментари от Фейсбук