Правителството цензурира анализ на БНБ за еврото

Правителството цензурира анализ на Българска народна банка за ползите и рисковете от евентуална замяна на лева с еврото през 2024 година. Самата цензура е толкова сериозна, че според централната банка нарушава нейната независимост, гарантирана от закона. По случая е имало поне един скандал, в който са участвали подуправител на БНБ и заместник-министър председател, научи „Гласове“ от свои източници.

Става дума за доклад, който се изготвя от работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“, към Координациониня съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Работната група включва екипи от Българска народна банка и Министерство на финансите и неин ръководител е вицепремиерът Атанас Пеканов. Координационният съвет от своя страна се председателства съвместно от управителя на БНБ и от Министъра на финансите.

С решение на координационния съвет от 13 юли работната група трябва да състави първи вариант на анализ за ефектите от въвеждането на еврото до края на юли. Тъй като е ясно че се работи на няколко места – в БНБ и в Министерски съвет, краят на юли е срок за отдените звена да ппредставят приноса си, а сглобяването и окомплектоването на окончателен вариант се предвижда да стане до края на август тази година. Едва след това самият координационен съвет трябва да разгледа доклада.

След като на 29 юли БНБ изпраща своя принос, през целия август не получава никаква обратна връзка. Чак на 20 ептември членовете на Работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“ получават първа работна версия на проекта на „Анализ на ефектите от въвеждането на единната европейска валута в Република България“. Това е проект на обединени приноси на БНБ и МФ като промените и коментарите във файла са в режим за лесно проследяване (т.нар. track changes).

Оказва се, че там има изтривания на съдържание, създадено с експертизата на Българска народна банка, както и инструкции, които попадат в мандата на БНБ. Съгласно законовите разпоредби, уреждащи независимостта на централната ни банка, управителят на БНБ, подуправителите на БНБ, членовете на Управителния съвет нямат право нито да искат, нито да приемат инструкции от органи на Европейския съюз, Министерски съвет или чуждо правителство, а тези институции от своя страна нямат право да оказват влияние.

Самите корекции са от анонимен автор, чийто подпис като профил, нанасял редакциите, е Author. От БНБ са протестирали, защото не се знае кой работи и каква е експертизат му да налага съответните редакции, в допълнение на факта, че те нарушават законово гарантираната й независимост. Протестират и срещу краткия срок за ракция на направените промени, като искат документа да се изпрати наново, но с ясен автор на редакциите и да се даде срок до 14 октомври, в който БНБ да отговори на въпросите, в нейната компетентност. БНБ предлага финализирането на анализа да се отложи до 31 октомври.

Управителят на БНБ Димитър Радев предизвика скандал по време на изслушването си в Народното събрание в четвъртък, именно заради отказа да споделя заключения на анализа. Димитър Радев не спря да изразява политически лозунги и същевременно обясняваше, че ще пази БНБ от въвличане в политически спорове. Отказа да отговори и на въпроса на Румен Гечев и депутати от левицата дали 2024 година е правилният момент страната да замени лева с еврото.
Посочвайки, че първи януари 2024 година е дата фиксирана в „Националиня план за въвеждане на еврото в Репубика Бългаия“, приет от кабинета „Петков“ на 22 май тази година, управителят на БНБ имплицитно призна, че решението на изпълнителната власт предхожда експертните анализи.

В крайна сметка Димитър Радев обеща да се отдели приноса на БНБ към анализа на Координационния съвет и той се разпространи максимално бързо до желаещите депутати. Не се разбра защо това не се случи в седмицата, откакто парламентарната група на БСП поиска ръководството на БНБ да бъде изслушано, до четвъртък, когато изслушването се проведе. Както и защо управителят не спомена нищо за заключенията в приноса на БНБ, след като така или иначе са налице и е готов да ги предостави.

Гласове

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram