Правителството иска 50% от печалбата на държавните фирми до 31 юли

0
617

Правителството нареди на фирмите с държавно участие да преведат половината от печалбата си за миналата година до края на юли. От изискването са изключени държавните болници и ВиК-дружества, като и Българската банка за развитие.

Изключение от изискването за внасяне на 50% от печалбата е държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Неговият управителен орган следва да вземе решение да разпредели за държавата 100 на сто от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2019 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон.

Това се предвижда в приетото днес от Министерския съвет Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2019 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Процентът на отчисления е в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., се посочва в съобщението на правителствената пресслужба.

Източник: БНР

снимка: БГНЕС

Коментари от Фейсбук