Пилотно заседание по Бюджет 2021 и Ковид кризата на икономическия съвет на БСП

0
785
Парламентарни избори 2021#

На своето първо заседание днес Съветът по икономика към НС на БСП обсъди Бюджета за 2021 г. и икономическите мерки на правителството

Първо свое заседание проведе Съветът по икономика към Националния съвет на БСП с председател Димитър Данчев. Обсъден бе вариант за становище по проекта на Закона за държавния бюджет за 2021 г.

Съветът идните дни ще направи анализ на мерките на правителството за преодоляване на последствията от Ковид кризата и ще предложи свои алтернативни мерки. До края на седмицата ще бъде проведено второ заседание на Съвета по икономика, на което ще бъдат направени конкретни и подробни предложения към проекта за републикански бюджет за следващата година. Очаква се и да бъде дадена оценка на икономическите мерки на правителството.

В БСП по предложение на председателя Корнелия Нинова бяха създадени 17 Съвета, които да следят работата на министерствата и да предлагат алтернативни политики. Сред основните  им задачи е анализиране на работата на ресорните министри и изготвянето на платформата на БСП за предстоящите парламентарни избори на базата на „Визия за България”.

С формирането на Съветите БСП реално влиза в предизборна кампания и дава ясна заявка пред обществото, че е готова да поеме управлението на България.