Освободено е ръководството на енергийния холдинг

0
786
Парламентарни избори 2021#

Министърът на енергетиката Андрей Живков, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на ”Български енергиен холдинг” ЕАД, е освободил днес Съвета на директорите на компанията в състав: Валентин Николов, Диян Димитров, Иван Андреев, Стелиан Коев и Александър Църноречки, съобщи пресцентърът на министерството.

В съобщението се посочва, че сменените членове на Съвета на директорите не са освободени от отговорност. Министърът е назначил и нова ръководство. До провеждането на конкурс БЕХ ще се ръководи от Мария Велкова, Веселина Канатова – Бучкова, Ива Петрова и инж. Пламен Дилков и Антон Симеонов.

Новото ръководство на холдинга следва да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в Търговския регистър.

Източник: Фрог нюз

реклама