Общините ще опрощават такса смет на фирмите заради коронавируса

0
731

Общинските съвети да може да освобождават от такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. тези предприятия, които вследствие на извънредното положение, са преустановили стопанската си дейност.

Тази промяна в Закона за местните данъци и такси предлагат депутати от ГЕРБ. Законовото изменение вече е внесено в Народното събрание. За да ползват облекчението фирмите ще трябва да докажат с финансови и други документи, че са преустановили дейност временно след обявяването на извънредно положение зарази пандемията на 13 март т.г.

Законовият текст обаче по никакъв начин не гарантира, че общинските съвети ще гласуват отмяна на част от такса смет за бизнеса, спрял работа заради ограниченията на извънредното положение. Новата разпоредба единствено дава подобна възможност, но не задължава общините да направят това. И сега законът позволява собственици на недвижими имоти да не плаща такса смет, ако до 31 декември на предходната година декларират пред общината, че не ги обитават. На много места обаче общинските съвети не са се съобразили с това облекчение и са гласували пълен размер на такса смет в тези случаи.

Освен това не е ясно как ще бъдат овъзмездени тези фирми, които въпреки финансовите затруднения вече са платили пълния размер на такса смет, за да ползват 5% отстъпка. Заради пандемията срокът за плащане на първата вноска на такса смет бе изместен от 30 април на 30 юни. Па закон следващите вноски са до 30 септември и 30 ноември.

С друга промяна в Закона за местните данъци и такси се премахва задължението да се представя в общината удостоверение за предаване за разкоплетковане на превозно средство след прекратяване на регистрацията му. Причината е, че общините имат автоматизиран достъп до данните от регистъра на пътните превозни средства на МВР.

В същото време в предходните и заключителни разпоредби на закона за местите данъци и такси се предлагат промени в друг закон – за движение по пътищата.

С тях се цели да се спре заобикалянето на плащане на местен данък при продажба да превозно средство. Общините декларират, че много често при продажба да луксозни автомобили или камиони собствениците им първо прекратяват регистрацията им. Така се спестява плащането на налога.

Затова сега ГЕРБ предлага да се регламентира в закона, че купувачът на МПС, което е имало поне една регистрация в страната, трябва да представи в КАТ за новата регистрацията издаден или заверен от общината документ за платен данък за придобиване.

СЕГА

Коментари от Фейсбук