НОИ: Вноската за пенсия трябва да е 30% от осигурителния доход

В следващите години ще се увеличава размера на трансфера от бюджета към НОИ, за да може да бъдат обезпечени пенсиите, показва доклад на осигурителния институт.

Причината е, че размерът на осигурителната вноска не е достатъчен за покриване на разходите.

Вноската за пенсия за най-масовата трета категория труд е 19,8 процента от осигурителния доход, но за да се покрият разходите, е нужно размерът да е малко над 30 на сто.

Разликата между действителния и необходимия размер на вноската е ключов показател за финансовата стабилност на пенсионната система, се подчертава в доклада на НОИ.

Този размер се изчислява по специална формула – според броя на осигурените и на пенсионерите, както и според това пенсията какъв процент от заплатата замества.

Сметките показват, че в периода 2019-2036 г. има известно подобрение и необходимият размер на вноската за пенсия ще е малко над 24 % . Най-малка ще е разликата между действителния и нужния размер на вноската между 2030 и 2040 г., когато се очаква и най-нисък дефицит в ДОО.

След това обаче разликата отново ще нарасне, показва актюерската прогноза на осигурителния институт. Ако през 2018 г. трансферът от държавния бюджет за покриване на недостига за пенсии е бил малко над 3,8 милиарда лева, прогнозата за 2020 г. е за малко над 4,1 милиарда лева, а през 2022 г. вече достига над 4, 5 милиарда.
/КРОСС/

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram