Над 1,3 млн. лева за 17 проекта на НПО за борба с домашното насилие

17 проектни предложения на НПО, за борба с домашното насилие, са одобрени със заповед на Атанас Славов през юни 2023г. За целта в държавните бюджети за 2023г., 2024г. и 2025г. са предвидени по 450 000 лв. Това става ясно от писмен отговор на министъра на правосъдието, във връзка със залегнал разход на стойност 690 000 лв. на Министерството на правосъдието, се казва в публикация във фейсбук профила на журналиста Явор Дачков.

На 14 юли са сключени съответните договори за финансиране на сдруженията със срок на действие 4 месеца. Общата сума на финансиране за тези проекти е 337 882 лв.

Одобрени са проектите на:
– Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“
– Фондация „Х&Д Джендър перспективи“
– Фондация „Български център за джендър изследвания“
– „Център отворена врата“
– Сдружение „Знание, успех, промяна“
– Фондация „Ес О Ес – семейства в риск“
– Сдружение „Център Мария“
– Фондация „Център Надя“
– Фондация „Център Надя – клон Русе“
– Сдружение „Асоциация Деметра“
– Сдружение „Младежки форум 2021 – Разград“
– Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
– Сдружение „Асоциация Ная“
– Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“
– Фондация „ДА – Обединение срещу насилието“
– Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“
– Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“

В текста се казва още:

„Кой е компетентният орган, който осъществява надзор и контрол на разходваните публични средства? Правени ли са проверки на всички НПО, които получават публични средства през последните години?

По-рано днес публикувах списък на 17 НПО, във връзка със залегнал разход на стойност 690 000 лв. на Министерството на правосъдието, от който стана ясно, че 17-те проектни предложения на тези НПО, за борба с домашното насилие, са одобрени със заповед от юни 2023г. В държавните бюджети за 2023г., 2024г. и 2025г. са предвидени по 450 000 лв.

Кратка справка показва, че Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, още през далечната 2015г., е получила 60 628 лв. за проект, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, „…Повишаване на чувствителността на магистратите за осигуряване на навременна и адекватна защита на жертви на домашно насилие“.

Оказва се, че още от 2015г. неправителствени организации (НПО) получават публично финансиране за „повишаване на чувствителността на магистратите“.

И отново поставям въпросите: Кой е компетентният орган, който осъществява надзор и контрол на разходваните публични средства? Ще бъде ли напревена проверка на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“?“

Труд

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram