КНСБ и КТ „Подкрепа“ искат среща с президента заради ниските доходи и инфлацията

Двете големи синдикални организации у нас КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще настояват за среща с президента Румен Радев за коментират с държавния глава конкретни си искания. Те са в областта на доходите, на зеления преход и енергетиката, както и на трудовите и синдикалните права. Исканията на КНСБ и КТ „Подкрепа“ представиха съответни техните президенти – Пламен Димитров и Димитър Манолов. Те ще бъдат предоставени на всички 240 народни представители от 48-ото Народно събрание.

Те настояват за срещата с президента, защото в страната все още управлява служебното правителство и няма редовно такова.

В областта на доходите двете синдикални организации настояват за ръст на доходите до края на 2022 г., който да компенсира кумулативното нарастване на инфлацията, ръст на минималната работна заплата от 710 до 850 лв. от 1 януари 2023 г., ръст поне с 12-13% на всички работни заплати в частния и бюджетния сектор, ръст на заплатите на администрацията, която работи на терен с минимум 15%, въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата още през 2023 г. и стартиране от Нова година на бипартитно договаряне на препоръчителни индекси за ръст на заплатите в реалния сектор, което да има ежегоден характер.

Беше обявено, че в следващите дни двете синдикални организации ще продължат действията си „на терен“, явно визирайки протестни действия.

Относно зеления преход и енергетиката КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за изискването за намаление на въглеродните емисии с 40% до 2026 г. да бъде определено на база производството на електрическа енергия през 2022 г., приемане на национален план за справедлив преход, създаване на държавно предприятие „Конверсия за въглищните райони“ и незабавно стартиране на картографиране на уменията на работещите с цел подготовката им за нови работни места.

Останалите искания за зеления преход са свърни още с гарантиране от държавата на финансови пакети за компенсации на засегнатите работници и служители при реорганизация на дейността на предприятието при прехода на нисковъглеродна икономика, отлагане на плановете за либерализация на енергийния пазар за битовите потребители и поетапно преминаване на домакинствата към свободен пазар, приемане на дефиниция за енергийно уязвими групи до края на 2022 г. и въвеждане в действие на механизъм за финансова подкрепа преди освобождаване на цените за домакинствата.

По отношение на трудовите и синдикалните права, КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за сумирано изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем процес на работа, транспониране на изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и за насърчаване на колективното трудово договаряне в ЕС, гарантиране на правото на колективното договаряне за всички държавни служители, както и криминализиране на всички деяния, насочени срещу правото на синдикално сдружаване.

news.bg

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram