Искат задължителен опит за сдобряване при развод

Задължителна медиация по 12 вида дела – сред които развод, уреждане на родителски права, делба, изплащане на дружествени дялове и други (виж таблицата). Това предлага Висшият съдебен съвет (ВСС) и днес публикува на сайта си предложения за промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и в Закона за медиацията. Идеята е те да бъдат внесени в бъдещото 48-о Народно събрание и ако бъдат приети, да влязат в сила от 1 януари 2024 година.

Медиацията е способ за разрешаване на съдебните спорове, при който страните се подпомагат от трето безпристрастно лице – медиатор, за да стигнат до взаимноприемливо споразумение. В България съществува от 2004 г., но за първи път сега се предлага да стане задължителна в тези 12 случая. Смята се, че през медиация ще минат към 50 000 дела годишно, една част от тях ще бъдат решени със споразумение и ще намалее натоварването върху съдилищата.

Съдията еднократно ще праща страните на преговори, като задължението им е само да участват в процедурата, а не да постигнат споразумение. Обикновено една медиационна среща трае от 1 до 3 часа.

Страните не внасят авансово разноски за тази процедура, а ги поема съдебният бюджет, но след това той си ги възстановява, съразмерно на уважената и на отхвърлената част от иска.

Ако страна не изпълни разпореждането на съда да участва в медиация, санкцията е, че ще ѝ бъдат възложени разноските по делото, независимо от изхода му. Ако и двете страни саботират медиацията, ще си разделят разноските, независимо коя е спечелила делото.

Ако страните постигнат споразумение, на ищеца ще се връща половината платена държавна такса.

Посочват се и още 7 вида дела, по които, ако съдията прецени, може да задължи страните да участват в медиация. Сред тях са казусите за издръжка, парично вземане, произтичащо от договор или сделка, собственост и други вещни права върху имот, възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа, защита на права в търговско дружество, на права на интелектуална собственост и др.

Ако обаче спорът е с държавата или държавно учреждение, или страна по делото е потребител, съдът не може да задължи страните да участват в медиация. Но е предвидено изключение за “исковете за вземания, произтичащи от договор за банков кредит или свързани с него правоотношения, както и от договор за имуществено застраховане”.

1 час бг

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram