Информационната кампания на МУЗИКАУТОР за авторските права за музиката продължи в Бургас и Варна

Продължава информационната кампания на организацията на автори и композитори МУЗИКАУТОР за уреждането на авторските права за музиката в туристическите и търговските обекти и по време на концерти.

В началото на седмицата бяха проведени две обучения за общинските служители от Бургас и Варна. Лектори в тях бяха Васил Гюров – заместник-председател на МУЗИКАУТОР, Кристиан Чокуров – мениджър „Лицензиране концерти“, и Момчил Даскалов – консултант в сферата на управлението на авторските права за музиката.

Обучителната кампания цели да подкрепи общинските администрации с повече специализирана информация, която да ползват при осъществяване на контролните им функции по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), както и да представи моделите на лицензиране на музикалното съдържание.

Представителите на МУЗИКАУТОР разясниха в дълбочина тарифите, по които се формират дължимите от туристическите и търговските обекти и от организаторите на концерти авторски възнаграждения. Те информираха, че тарифите са предварително договорени с представителните организации за двата бранша и са утвърдени от министъра на културата.

Уреждането на авторските права за музиката е част от международните, европейските и българските правни норми. Ето защо представителите на МУЗИКАУТОР обърнаха специално внимание на имплементирането на международния опит, добрите практики и професионални стандарти при защитата на авторските права.

В този смисъл бяха обсъдени случаите, в които самите общини следва да уреждат правата за музиката при организирани от тях събития, както и хипотезата на чл. 58 от ЗАПСП, касаеща предоставянето на общински терени и помещения за провеждане на културни прояви с музика на трети лица.

Обученията в Бургас и Варна следват тези, които представителите на МУЗИКАУТОР вече проведоха в София, Самоков, Благоевград и Стара Загора. Те са част от информационна кампания по проект „Авторските права – основен инструмент за инвестиции в музиката“, реализиран от МУЗИКАУТОР с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022“.

Информационната кампания предвижда обучения и в други градове на страната, в които се очаква да участват както общински служители, така и собственици на туристически и търговски обекти.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram