Индикатори за корупционен риск при 12 законопроекта е открила КПКОНПИ

0
200

КПКОНПИ е отправила до органи на изпълнителната власт общо 119 предложения, свързани с установени индикатори за корупционен риск, по 12 законопроекта, съобщиха от Комисията. От там добавят, че 25 от предложенията са били приети.

Част от тях са насочени към законите в областта на туризма, киберсигурността и пазарите и финансовите инструменти.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество съгласува всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск и извършва последващ анализ на въздействието на законите. 

Евроком

Коментари от Фейсбук