Икономистите са с най-висок резултат на матурата по професия

Зрелостниците с професии в сектор „Стопанско управление“ са с най-добър резултат на държавния зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация. Две трети от първите 30 паралелки с най-висок успех са в областта на икономиката. Средният им успех е отличен 5,75, а на първите три места са ученици от специалности „Икономика и мениджмънт“, „Оперативно счетоводство“ и „Банково дело“. Следват зрелостници, обучавани в секторите „Туризъм“ и „Електроника и компютърни науки“.

Средният успех от всички изпити по професии е добър 4,36.

През тази година завършващите професионални гимназии и професионални паралелки за първи път бяха задължени да се явят на втори задължителен зрелостен изпит по професия.

Положиха го 20 640 зрелостници. В около 40% от паралелките средните оценки са много добри и отлични. 1159 са пълните шестици на теоретичния изпит, които се пишат само при максимален резултат от 100 точки.

За оценка среден 3 на матурата по професия се изискват минимум 50 точки, а не 30, както е на държавните изпити по български език и литература и по профилиран предмет. Причината е, че изпитите за професия се подготвят и провеждат в самите училища, където са обучавани зрелостниците, а останалите матури са централизирани – материалите се подготвят на национално равнище, а зрелостниците се явяват на изпит в други училища.

Слабите оценки на матурата по професия са 1925. По-голямата част от тях са на ученици от самостоятелна форма на обучение или завършили през минали години.

Изпитът се провежда в две части – по теория и по практика на професията. Частта по теория може да бъде под формата на писмена разработка на тема, изпитен тест или защита на дипломен проект. Крайната оценка на ученика се получава от оценките по теория и практика в отношение, зависещо от получаваната степен на професионална квалификация.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram