Иван Иванов: Работим на бързи обороти за намиране на конкретни решения на проблемите на земеделците

Приоритет ще бъде довършването на Националния стратегически план за развитие

„В момента се работи на високи обороти в министерството, защото има изключително належащи дейности, които не търпят отлагане“. Това заяви в ефира на Дарик радио министърът на земеделието д-р Иван Иванов. Министър Иванов посочи, че следващата седмица ще стане ясен и съставът на екипа му, който ще бъде представен и ще обяви своите приоритети, по които ще работят заедно. „Основна цел е промяна в подхода на работа, като се постави основен акцент върху решаването на проблемите на земеделските производители“, заяви министър Иванов по отношение на своите основни приоритети. По думите му е важно да се създадат условия за работа на сектора, който се стане наистина конкурентен и пазарно ориентиран. „Ще разчитам с представители на различните браншове да работим в тясно сътрудничество, като считам, че с общи усилия можем да намерим най-добрите решения за отрасъла, като още през следващата седмица предстоят доста интензивни срещи“, информира  той.

Министър Иванов подчерта, че е от изключителна важност да се изгради интегриран държавнически подход, в който Министерство на земеделието заема водещо място по отношение на продоволственото обезпечение, регионалното развитие, специлизираното образование, научния прогрес, иновациите и дигитализацията, както и националната сигурност, защото земеделието е част от националната сигурност.

 „Както многократно бе заявено, кабинетът ще работи напълно прозрачно и това ще е принцип, който ще следваме и при нас“, каза още земеделският министър. Той обясни, че стопаните и обществото, трябва да са уверени, че институцията ще работи в тяхна полза и интерес и да бъдат наистина спокойни, че публичният ресурс се управлява професионално и открито, както и че ще се цели ограничаване на концентрацията на производствени ресурси.  Министър Иванов наблегна, че един от водещите приоритети ще са дейности в подкрепа на потреблението на български продукти; насърчаването на регистрацията и промотирането на продукти със защитени географски означения, защитени наименования за произход, храни с традиционен характер. Не на последно място, министърът посочи в своите основни приоритети, че ще се работи и за въвеждане на абсолютно пълна прозрачност в управлението на горите, и създаване на обществени консултативни съвети на местно и национално ниво към държавни и общински горски структури. Той посочи, че този сектор също е изпълнен с много съмнения и проблеми, един от които е високата цена на дървата за населението, което допринася за енергийната криза в страната. По думимте му  трябва да се работи по механизъм за връщане към този ценови диапазон, който е бил преди увеличаването.

„Изключително интензивна е работата и прегледа на всичко договорено, постигнато към днешна дата по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони“, заяви министър Иванов. Той заяви, че ще работи в партньорство с браншовите организации за съвместно набелязване на най-добрите решения за сектора. Министърът увери, че ще се срещне с тези, които са заявили желание. Земеделският министър посочи още, че е отворен за дебати по отношение на регламентирането на работата с браншовите организации, така че да се гарантира представителност на всички техни членове. „Предвижда се проучване на възможностите за възлагане на услуги и обучения, извършвани или наемани от браншовите обединения. Заложена е и работа по подготовка на нов Закон за браншовите организации в земеделието, каква ще е неговата рамка предстои да видим, след като направим подробни проучвания“, уточни министърът.   Министър Иванов заяви готовност за дебат и по повод искането на браншовите организации от хранително-вкусовата промишленост по отношение редуциране ДДС на храните, като посочи че се обсъждат възможности по отношение на „малката потребителска кошница”.

„Обилните валежи от последните дни, показаха необходимостта от спешни мерки при управлението на „Напоителни системи“ и стопанисването на съоръженията“, подчерта още министър Иванов при очертаване на своите непосредствени приоритети. Той обясни, че възложените от него проверки показват, че има едно изключително непрозрачно и недобро управление, което е довело до възможността за тези бедствия. По думите му само преди година тези диги са били ремонтирани, но дори нямат приемане с акт 16. Иванов подчерта, че резултатите ще бъдат изпратени в МВР за последващ контрол. „За да защитим пострадалите и с цел превенция поискахме от междуведомствената комисия за възстановяване от бедствия и аварии да бъдат отпуснати средства, като бе поискано те да бъдат дадени на областните управи, за да извършат съответните действия“, коментира той. Според енго ревизията на работата на Напоителни системи ще е много детайлна, а по-дългосрочната визия предвижда конкретен план за обновяване на съоръженията за напояване, като фокусът ни ще е насочен в стратегически важните райони, като те са вече набелязани. Иванов подчерта, че има и включени дейности в Националния план за възстановяване и устойчивост. „Има предвидени средства в изтичащия вече период на ПРСР и трябва да положим усилия да не бъдат загубени, защото при едно лошо управление тези средства са в не малка степен под риск. Планираме и ускоряване на процедурите за получаване на разрешение за водочерпене от повърхностни и подпочвени води, т.е. цяла палитра от дейности, които в много кратък период трябва да бъдат изпълнени, защото следващата земеделска година чука на вратата и трябва да положим усилия следващия поливен сезон да започне пълноценно“, заяви министър Иванов. В тази връзка министърът информира, че още утре е на работно посещение в района на община Садово, за да провери на място ситуацията с наводнената дига и да се срещне с пострадали земеделски стопани и представители на общинската и областна управа, за да се потърсят съвместни решения.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram