Голямо облекчение за шофьорите: Ето промените, които гласуваха в НС

Вече няма да е нужно и да се издава нова шофьорска книжка, когато човек е променил адреса си в една област. Това решиха депутатите на първо четене. Вносител на промените е Министерски съвет.

При подаване на заявление за издаване на паспорт, ако лицето няма личен документ, с който да удостовери самоличността си, ще може да го прави с копие на акта за раждане.

В мотивите се посочва, че необходимостта от изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (ЗБЛД) произтича от необходимостта за улесняване на гражданите при предоставяне на услуги, свързани с издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Към настоящия момент в ЗБЛД (чл. 9, ал. 2) е предвидено, че при промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място в срок до 30 дни от издаването на нов документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС).

На базата на извършен анализ е установено, че е възможно да отпадне задължителното подаване на заявление за издаване на ново СУМПС при промяна на постоянен или настоящ адрес на дадено лице, тъй като данните по отношение на адреса могат да се удостоверят по електронен път в реално време. С цел намаляване събирането на лични данни във връзка с предоставяните административни услуги, без да има действителна нужда от това, е предвидена и съответна разпоредба в закона.

Фокус

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram