Всичко е бизнес. И е вече планувано в посолствоТО!

Всичко е бизнес. И е вече планувано в посолствоТО! 

От вчера го мисля, зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството в България са на командно дишане, те вече са на колене! НО докарвайки до фалити българските земеделци и по специално зърнопроизводителите  от житницата на България златна Добруджа, отварят пътя на шистовия газ. Ще унищожат земята, която хранеше цяла България, за да докарат американски технологии и техника за производство на шистов газ. Няма да спра да повтарям, където минат американците, остават пепелища и разруха. Шистов газ или пшеница в Добруджа?!?

През последните  години български и международни политици ни убеждават, че добивът на шистов газ (т.нар. фракинг) може да бъде важен фактор за газовата независимост на България. При фракинга или така нареченото хидравлично разбиване, в земните недра под високо налягане се вкарват милиони литри вода, смесена с кварцов пясък и различни химикали. После, чрез напречни сондажи се разкъсват шистовите пластове и се освобождава съдържащият се в тях природен газ. 

Никъде в Европа не се прилага фракинг и не се добива шистов газ. В голяма част от страните в Европа това е официално забранено, както в България.
Проучвания и добив на газ в България са възможни и сега, но не трябва да включват фракинг. Проучванията и добивът на природен газ по метода фракинг са забранени у нас с решение на Народното събрание от 2012 г.

Няма нови методи за добив на шистов газ, които да изключват фракинг.
Как се добива шистов и свързаните с това рискове?

При добива на шистов газ се използват много химикали някои, от които са изключително токсични, като например олово и бензен. Бензенът има доказано канцерогенно действие. Най-използвания химикал във фракинг течностите е метанол – опасен замърсител на въздуха.
Технологията изисква използването на огромни  количества  вода – няколко милиона литра вода за всеки газов кладенец, което значително ще ощети водните ресурси в района на Добруджа (който и без това не е богат на водни ресурси).

Между 30 и 50% от използваната вода, примесена с химическите добавки, остава  завинаги под земята. 

Хидравличния удар, който причинява подземните разпуквания, необходими за освобождаване на шистовия газ, увеличава риска от земетресения. 
Огромни площи в Североизточна България черпят питейна вода само от дълбоки подземни пластове,
водоносните слоеве са над въглищните и газови слоеве, от които ще добиват газ чрез фракинг. 

Сондажът под налягане за шистов газ  минава през водоносните слоеве и крие риск от замърсяване. НО??? Щом посолствоТО нарежда, ще унищожим ли житницата на България?!? И кои са терористите??? Земеделците или правителството???

Оставка на правителството на националното предателство, оставка!/lentata.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267549299526707&id=100088149167887&ref=embed_post

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram