България с най-дълъг срок за проверка на незаконно придобито имущество в ЕС

0
273
Парламентарни избори 2021#

България е въвела най-дълъг времеви срок в ЕС, за който може да бъде проверена законността за придобиване на имущество – до 10 години – преди предявяване на обвинение срещу собственика.

Съобщението е на БНР.

Това се казва в доклад на Европейската комисия за прилагането на европейското законодателство в страните-членки при отнемане на незаконно придобито имущество.

В документа се подчертава, че в останалите държави срокът е обикновено двойно по-кратък – до 5 години преди повдигането на обвинението. Добавя се обаче, че има и страни, които не са поставили времеви ограничения от този тип.

В доклада се отбелязва, че за България, Румъния и Люксембург все още са в действие наказателните процедури заради липса на достатъчно данни за пълното прилагане на европейското законодателство.

България е сред страните, които пристъпват към отнемане на имущество при умишлени престъпления. В същото време повечето държави от ЕС предприемат тази мярка за всички престъпления, а Франция и Малта – когато осъдителната присъда е за лишаване от свобода от поне една година.

В повечето страни от Общността, включително в България, отнемането на имущество е разрешено преди произнасянето на окончателна осъдителна присъда срещу обвиняемия.

Само у нас и в Словения е възможно имущество да бъде отнето по гражданско дело, независимо дали е издадена влязла в сила осъдителна присъда.

България е сред мнозинството държави от ЕС, които улесняват съда да се убеди дали дадено имущество е придобито от престъпна дейност.

Страните-членки налагат различни изисквания за определяне на мащаба на разминаването между имущество и доходи при търсенето на произхода