БСП: Валери Симеонов си взе язовир на тръгване

0
2332

Румен Георгиев: Управляващите предлагат лобистко предложение в полза
на фирма на Валери Симеонов
„Вярно ли е, че направените предложения в параграф 119 и 120 от Закона за
водите, които се правят порочно между първо и второ четене в преходните и
заключителни разпоредби в Закона за рибарството и аквакултурите, са лобистки и
касаят фирма на Валери Симеонов? Вярно ли е, че в съседство на язовир
„Овчарица“ в друг воден обект е разположил незаконно садки и чрез направените
предложения има интерес да развива дейност във въпросния язовир „Овчарица?“
Това попита народният представител Румен Георгиев по време на заседание на
Комисията по земеделие и храни. По думите му порочна практика е да се внасят
промени между първо и второ четене в преходни и заключителни разпоредби на
друг закон – в случая основен и ключов – Законът за водите, които изискват най-
малкото частична оценка от ресорното министерство – МОСВ.
Лобистките поправки  в текстовете за издаване на разрешително за водовземане
и за ползване на воден обект се правят под предлог, че ще бъде намалена
административната тежест за земеделските стопани.
Той обърна внимание, че част от промените касаят и Постановление 181 на
Министерски съвет за определяне на стратегически обекти и дейности, които са
от значение за националната сигурност.
„Как така се предлага само язовир „Овчарица“ да бъде включен в приложение
номер 1 от Закона за водите като комплексен и значим“. Така направените
лобистки предложения би трябвало да има становища от Министерството на
околната вода и средите, МВР, Министерствата на отбрана, ДАР, ДАНС,
Министерство на енергетиката, НИМХ, Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури, Дирекция към Министерски съвет – Модернизация на
администрацията. „Очакваме отговорите от вносителя Йордан Апостолов, от
НФСБ, по тези въпроси“, подчерта Георгиев.

Линк към новината на официалния сайт на БСП:
https://bsp.bg/news/view/19191-
bsp__valeri_simeonov_si_vze_yazovir_na_trygvane_.html

Коментари от Фейсбук