АКФ сезира ЕС за проблеми около варненско пристанище

0
316
Парламентарни избори 2021#

Антикорупционния фонд изпрати сигнал до няколко европейски институции заради потенциални нередности край варненско пристанище. Всичко се случва след журналистическо разследване на “Дневник” за разширяване на несъществуващо пристанище, чието изграждане започва от нулата след финансиране по програма.

Проектът е за модернизация и реконструкция на пристанище в местността “Карантината“ във Варна. Пристанището уж трябва да се намира в район “Аспарухово”. 


Става дума за 14 милиона лева. Около 8 милиона от тях са безвъзмездно европейско финансиране. Останалата част е за сметка на местния бюджет на морската столица. 


През 2017 г. Община Варна кандидатства по Програмата на Европейския съюз за морско дело и рибарство 2014-2020 г., в рамките на сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“.


Условията по мярка BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ изрично посочват, че е недопустимо подпомагането на изграждането на новопостроени пристанища или новопостроени рибни борси. Допустими са само инвестиции за подобряване на инфраструктурата на вече съществуващи рибарски пристанища, посочват от Антикорупционния фонд. 


Журналистът Спас Спасов обаче установява, че пристанището се появява след като средствата по програмата постъпват по сметките. Казано с други думи – нарушени са условията. Строителството на пристанището започва на 21.05.2019 г. До този момент това е тесен и див плаж в южния край на Варненския залив, а единствената конструкция на плажа е метален мостик, който навлиза на тридесетина метра в морето. Това е видно и от архивните снимки и от сателитни изображения, и от свидетелствата на местните хора.


По документи, обаче, пристанището „възниква“ още в края на 2016 г., няколко месеца преди подаване на документите за кандидатстване по проекта. С Решение от 04.10.2016 г. Министерски съвет (МС) предоставя на Община Варна правото да управлява четири държавни имота с обща площ 3,5 дĸa в района на “Карантината“. 


На 14.11.2016 г. Община Варна получава Удостоверение за експлоатационна годност за рибарско пристанище в местност “Карантината“. Областният управител на Варна обявява, че „на територията на Варна няма рибарско пристанище“, но че “вече има регистрирано такова и държавата прехвърли 4 декара площ за изграждането му“.


Пристанището е вписано в регистъра на пристанищата на 14.12.2016 г., непосредствено преди подаването на проектната документация.


С второ Решение на МС от 30.07.2017 г. Община Варна получава безвъзмездно право на строеж върху част от морското дъно с цел “модернизиране и реконструкция на пристанището – пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение и изграждане на нови пристанищни съоръжения“.


В информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър имотът обаче продължава да фигурира като морски плаж чак до август 2018 г., когато частта от морския плаж, по документи вече представляваща “пристанище“, внезапно изчезва от системата. За това още тогава сигнализира неправителствената организация “Камара на геодезистите в България“. 


Какво се получава на практика? 


Варненската община е получила средства за реконструкция, които обаче са били използвани за чисто ново рибарско пристанище, което до преди това съществува единствено по документи. След получаването на средствата, на мястото на плажа действително е построено пристанище със статут на рибарско, но с фактическо ползване за домуване на круизни яхти.


Сезирани са Дирекция “Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и Министерството на земеделието, храните и горите.

Фрог